Lyssna
Dela
Kontakt

Utbildningar på Vetlanda Lärcentrum

På Vetlanda Lärcentrum kan du läsa kurser på grundskole- och gymnasienivå, hela gymnasieutbildningar, yrkeshögskola, fristående högskolekurser, särskild utbildning för vuxna (lärvux) och svenska för invandrare.

Välj den utbildningstyp som intresserar dig:

Grundskolekurser
Gymnasiekurser
Högskolekurser
Yrkesutbildningar på gymnasienivå
Yrkeshögskoleutbildningar
Lärvux-kurser
Sfi - svenska för invandrare
Kurser på heldistans

Grundskolekurser

 • Biologi
  Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.
 • Datororientering
  En kurs för den som är ganska ny som användare av dator.
 • Engelska
  Målet med denna kurs är att du ska ha de kunskaper som man har när man slutar högstadiet och ska börja läsa engelska på gymnasienivå.
 • Fysik
  Undervisningen i ämnet fysik syftar till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang samt nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.
 • Geografi
  En kurs för dig som inte har läst geografi i Sverige innan eller vill friska upp dina kunskaper från grundskolan. Den är också bra för dig som vill bredda dina svenskkunskaper.
 • Hem- och konsumentkunskap
  Undervisningen i kursen hem- och konsumentkunskap syftar till att eleverna utvecklar kunskaper om arbetsuppgifter, ekonomi och konsumtion i hemmet och vardagen.
 • Historia
  Kursen är för dig som inte har läst historia i Sverige innan eller vill friska upp dina kunskaper från grundskolan. Är också bra för dig som vill bredda dina svenskkunskaper.
 • Kemi
  Undervisningen i ämnet kemi syftar till att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.
 • Matematik
  Målet med denna kurs är att du ska ha de kunskaper som man har när man slutar högstadiet och skall börja läsa matematik på gymnasienivå.
 • Religionskunskap
  För dig som inte har läst religionskunskap i Sverige innan eller vill friska upp dina kunskaper från grundskolan. Kursen är också bra för dig som vill bredda dina svenskkunskaper.
 • Samhällskunskap
  Kursen vänder sig till dig som inte har läst samhällskunskap i Sverige innan eller vill friska upp dina kunskaper från grundskolan. Den är också lämplig för dig som vill bredda dina svenskkunskaper.
 • Svenska
  Undervisningen i svenska på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i och om svenska språket.
 • Svenska som andraspråk
  Vi följer en kursbok och har ett prov efter varje kapitel. Grammatik tränas i samband med uppsatsskrivning. Efter diktamen, det har vi varje lektion, tränas grammatiken.

Högskolekurser

 • Bättre Lean för service och tjänster, 7,5 hp
  En kurs för dig som vill skapa effektivare tjänster och administration. Den riktar sig till medarbetare på alla nivåer i organisationen. Det ger bäst genomslagskraft om även personer i ledande funktio...
 • Bättre Produktion, 7,5 hp
  En kurs för dig som arbetar med produktion och vill få fart på förbättrings­arbetet. Kursen riktar sig till ledningsgrupp, produktions-, logistik- och kvalitets­ansvariga, produktions­ledare och förmä...
 • Juridisk översiktskurs med handelsrättslig inriktn...
  Kursen lägger tonvikt på det förmögenhetsrättsliga området såsom avtalsrätt och köprätt.
 • Konflikter och konflikthantering, 7,5 hp
  Kursen konflikter och konflikthantering vänder sig till dig som är intresserad av människors beteende och kommunikation såväl ur ett yrkesmässigt perspektiv som ur ett allmänmänskligt.
 • Ledarskap, 7,5 hp
  Kursen vänder sig till dig som vill bli bättre på att kommunicera, lyssna, arbeta med konflikter, ge konstruktiv feedback och leda olika processer.

Yrkesutbildningar på gymnasienivå

 • CNC-operatör
  Utbildningen inom CNC på gymnasienivå ger dig de kunskaper och färdigheter som krävs för arbete inom modern, automatiserad tillverkningsindustri och motsvarar branschens krav på CNC-tekniker. Utbildni...
 • Florist
  På utbildningen varvas praktiskt ateljéarbete med teoretiska kurser. Det är en kreativ utbildning där programmets målsättning är att ge grundläggande yrkeskunskaper inom hantverk.
 • Fordon
  Är du intresserad av bilar, motorsport och teknik? I fordons­utbildningen varvas teoretiska och praktiska studier. Den framtida arbetsmarknaden ser god ut.

 • Restaurang och livsmedel
  Restaurang- och livsmedelsutbildningen ger grundläggande kunskaper för arbete inom olika typer av restauranger och storhushåll. Gästen står i centrum och känslan för service går som en röd tråd genom ...
 • Vård och omsorg
  Vård- och omsorgsutbildningen karaktäriseras av kunskaper om människan ur biologiskt, psykologiskt, socialt och existentiellt perspektiv och omfattar människans hela livsförlopp.

Yrkeshögskoleutbildning

 • Trähusprojektör
  Hur får du ett drömhus att stå stadigt år efter år och rymma allt det som både kund, arkitekt och verkligheten vill få in mellan väggarna? Det går - men det krävs kunskap om både drömmar, ritningar, p...

Lärvux-kurser

Böcker

Det här är en kurs för dig som vill lyssna på böcker. Vi väljer böcker tillsammans, sedan pratar vi om det vi läst. Har du ingen surfplatta får du låna en av skolan. Dag och tid bestämmer vi tillsammans.

Larvux6

Dator eller surfplatta

Grundläggande eller gymnasial orienteringskurs.

Larvux6

Kommunicera mera, prata till bilder

Delkurs i språk och kommunikation. 

Larvux1

Kompisar

Delkurs i individ och samhälle, religion och hälsa 1. 

Larvux4

Kropp och hälsa

Vi läser böcker, ser på filmer och pratar om och lär oss mer om vår kropp och hur vi mår. 

Larvux9

Litteratur

Delkurs i språk, kommunikation och svenska.

Larvux2

Pengar

Delkurs i natur och miljö eller matematik. 

Larvux4

Skriva

Delkurs i svenska. Undervisningen ska bidra till att eleven utvecklar sitt intresse för att skriva. 

Larvux5

Sverige, Världen

Delkurser i geografi och samhällskunskap. 

Larvux3

Ansök till Lärvux

Klicka på texten "Ansökningsblankett till Lärvux" och skriv ut ansökningsblanketten. Fyll i dina uppgifter och skicka blanketten till Vetlanda Lärcentrum.

Ansökningsblankett till LärvuxPDF

Sfi - svenska för invandrare

 • Svenska för invandrare
  Utbildning i svenska för invandrare ger grundläggande kunskaper i det svenska språket för dig som inte har svenska som modersmål. Utbildningen utgår från dina förutsättningar och mål och finns på olik...
 • Samhällsorientering för nyanlända/invandrare
  Du som är nyanländ flykting eller invandrare med etableringsplan från Arbetsförmedlingen, får utbildning om Sverige och hur det svenska samhället fungerar. Utbildningen heter samhällsorientering.

Kurser på heldistans

 • Kurser på heldistans
  Om Vetlanda Lärcentrum inte kan erbjuda den kurs som du söker, finns det möjlighet att läsa den på heldistans istället. Det gäller både grund- och gymnasiekurserna.