Lyssna
Dela
Kontakt

Svenska som andraspråk
Nationell delkurs 4

Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Genom undervisningen i kursen svenska som andraspråk ska eleven sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • välja och använda språkliga strategier,
 • läsa och analysera skönlitteratur och sakprosa för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • söka information från olika källor och värdera innehållet.

Centralt innehåll

 • Läsa och skriva
 • Tala, lyssna och samtala
 • Sakprosatexter och berättande texter
 • Språkbruk
 • Informationssökning och källkritik

Skolverkets kursplan i svenska som andraspråk, nationell delkurs 4.länk till annan webbplats

200 poäng

Kurskod: GRNSVAD

Studieperiod

Lärarledda lektioner med start vecka 33 - dag, Lärarledda lektioner med start vecka 33 - kväll, Lärarledda lektioner med start vecka 48 - dag, Närdistans med handledning, start vecka 48 - kväll, Närdistans med handledning, start vecka 2 - kväll, Lärarledda lektioner med start vecka 10 - dag, Närdistans med handledning, start vecka 10 - kväll, Närdistans med handledning, start vecka 15 - kväll.

Ansökan

Du kan bara söka till den kursstart som ligger närmast i tid.

Sista ansökningsdag

15 juni 2020.

Kontakt