Lyssna
Dela
Kontakt

Biologi 1

Handlar om ekologi, evolution och genetik och hållbar utveckling. Hur naturen fungerar helt enkelt! Vi går igenom många ord och begrepp inom biologin, men läser även om helheten och kretslopp och hur det hänger ihop.

Förkunskaper

Bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande.

Beskrivning

  • Associationsrätt: Företagsformens betydelse för verksamheten och intressenterna.
  • Avtalsrätt: företagsavtal och deras rättsverkan.
  • Hyresrätt: företagens rättigheter och skyldigheter som hyresgäster.
  • Arbetsrätt: arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter mot arbetstagaren.
  • Marknadsrätt: marknadsrättsliga och konkurrensrättsliga regler som rör företagens verksamhet.
  • Köprätt: regler som rör handel mellan näringsidkare.
  • Immaterialrätt: skyddet för varumärken, patent och andra upphovsrätter.
  • Kredit- och panträtt samt obeståndsrätt: regler som rör företagens finansiering samt skulder, utmätning och konkurs.
  • Tvistlösning: olika sätt att lösa affärstvister.
  • Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang

100 poäng

Kurskod: BIOBIO01

Skolverkets kursplan i biologi 1länk till annan webbplats

Studieperiod

Lärarledda lektioner med start vecka 33, Lärarledda lektioner med start vecka 10

Ansökan

Du kan bara söka till den studieperiod som ligger närmast i tid.

Sista ansökningsdag

15 juni 2020.

Kontakt