Lyssna
Dela
Kontakt

Samhällskunskap 1b

Kursen innehåller grundläggande medborgarkunskaper demokrati och diktatur. Vi pratar om våra grundläggande regler för hur Sverige styrs på central, regional och lokal nivå och även andra utländska politiska system fungerar.

Förkunskaper

Bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande.

Beskrivning

Kursen innehåller grundläggande medborgarkunskaper demokrati och diktatur. Vi pratar om våra grundläggande regler för hur Sverige styrs på central, regional och lokal nivå och även andra utländska politiska system fungerar. Du får kunskaper om EU och EMU, grundläggande juridik, såväl i vardagslivet som i arbetslivet. Vi tar också upp samhällets ekonomi och politik, nationellt och internationellt, mediakunskap och hur vi uppnår ett hållbart samhälle.

  • Demokrati och politik.
  • Samhällsekonomi och privatekonomi.
  • Massmediers och informationsteknikens roll.
  • Mänskliga fri och rättigheter.
  • Gruppers och individers identitet och livsvillkor.

100 poäng

Kurskod: SAMSAM01b

Skolverkets kursplan i samhällskunskap 1blänk till annan webbplats

Studieperiod

Lärarledda lektioner med start vecka 33, Närdistans kväll med handledning, start vecka 33, Närdistans kväll med handledning, start vecka 40, Lärarledda lektioner med start vecka 48, Närdistans kväll med handledning, start vecka 48, Lärarledda lektioner med start vecka 10, Närdistans kväll med handledning, start vecka 10.

Ansökan

Du kan bara söka till den studieperiod som ligger närmast i tid.

Sista ansökningsdag

15 juni 2020.

Kontakt