Lyssna
Dela
Kontakt

Svenska som andraspråk 1

Efter svenska som andraspråk på grundläggande nivå kan du fortsätta dina studier på gymnasial nivå, SVA1.

Förkunskaper

Bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande.

Beskrivning

Efter svenska som andraspråk på grundläggande nivå kan du fortsätta dina studier på gymnasial nivå, SVA1. Vi använder läroboken Kontext, Svenska som andraspråk 1, som tar upp intressanta och aktuella texter. Där finns många bra övningar som utvecklar din färdighet, både inom det muntliga och inom det skriftliga. Du kommer lära in många nya ord och bli säker på att använda dem.

Du kommer få läsa många olika texter, genrer, som förbereder dig att behärska språket i olika situationer, både muntligt och skriftligt. Vi pratar om det informella och formella i olika sammanhang. Dessutom kommer du att läsa en modern, skönlitterär bok.

Grammatik tas upp i samband med de texter vi läser.

100 poäng

Kurskod: SVASVA01

Skolverkets kursplan i svenska som andraspråk 1länk till annan webbplats

Studieperiod

Lärarledda lektioner med start vecka 33, Lärarledda lektioner med start vecka 48, Lärarledda lektioner med start vecka 10.

Ansökan

Du kan bara söka till den studieperiod som ligger närmast i tid.

Sista ansökningsdag

15 juni 2020.

Kontakt