Lyssna
Dela
Kontakt

Vård och omsorg

Vård- och omsorgsutbildningen karaktäriseras av kunskaper om människan ur biologiskt, psykologiskt, socialt och existentiellt perspektiv och omfattar människans hela livsförlopp.

Blodtryck

Efter avslutad utbildning kan du arbeta inom flera olika områden som till exempel hälso- och sjukvård, äldreomsorg, personlig assistent, psykiatri eller funktionshinderomsorgen.

Vårdarbetet innebär schemalagda arbetstider med kvälls- och helgarbete. Ett hygieniskt krav är att kunna ha kortärmad klädsel. Körkort är viktigt för att ha möjlighet till anställning inom vård och omsorg.

 

Fakta om utbildningen vård och omsorg

Utbildningen är cirka tre terminer, men det varierar beroende på din studietakt och dina förkunskaper. Vid kursstarten utarbetar vi en individuell studieplan som bygger på dina erfarenheter och syftet med dina studier.

Vård- och omsorgsutbildningen omfattar tolv kurser. Varje kurs har kursmål och betygskriterier utarbetade av Skolverket. Till varje kurs följer en detaljerad studiehandledning som finns i vår lärplattform.

Till vissa av kurserna ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) som görs på heltid, även kvällar och helger förekommer. APL-platserna finns inom hela Vetlanda kommun och närliggande kommuner, du får vara beredd på att resa till din praktik.

Studieform

Vi erbjuder studieformerna lärarledd undervisning hel- eller närdistans.

Den lärarledda undervisningen kan bara startas vid tillräckligt antal sökande. Väljer du lärarledd undervisning studerar du tillsammans med andra under schemalagda lektioner, kontinuerligt, i Vetlanda.

På närdistans planerar du, tillsammans med lärare, studierna efter dina önskemål. Du erbjuds individuell handledning i Vetlanda med möjlighet att träffa lärare vid överenskomna tillfällen. Största delen av utbildningen sker via lärplattform. Med hjälp av kurslitteratur, studie- och lärarhandledning arbetar du på egen hand. Vissa moment kräver obligatoriskt deltagande på plats vid Vetlanda Lärcentrum, till exempel första hjälpen eller andra praktiska övningar.

På heldistans studerar du, via annan utbildningsanordnare, helt på egen hand med en lärare på annan ort. Du får individuell handledning på distans och utbildningen sker helt via lärplattform.

Certifierat vård- och omsorgscollege

Vetlanda Lärcentrum är certifierad som ett vård- och omsorgscollege. Detta innebär att du som elev i framtiden har möjlighet till diplomering vid avslutad utbildning, att utbildningen är relevant genom arbetslivets medverkan samt att praktiken sker med hjälp av kvalificerade handledare.

Rekommenderade förkunskaper

Nioårig grundskola eller motsvarande samt Svenska 1 eller motsvarande.

Individuell anpassning

För studerande som inte läser en sammanhängande utbildning finns möjlighet att läsa enstaka kurser med individuell studiehandledning. Observera att vissa kurser krävs som förkunskaper. Om du önskar, har du även möjlighet att delta i pågående utbildningars lektioner. Vänd dig till studie- och yrkesvägledarna, eller vårdlärarna, för ytterligare information.

Kurser i vård och omsorgsutbildningen

Kontakt

Anette Sigfridsson

Förstelärare
Telefon: 0383-976 09
Anette.Sigfridsson@vetlanda.se