Lyssna
Dela
Kontakt

Vetlanda Lärcentrum återcertifierat för Vård och Omsorgscollege

Vård- och omsorgsutbildningarna inom Komvux och gymnasierna på Höglandet har återcertifierats för Vård och Omsorgs College.

Certifierat sedan 2014

Vetlanda Lärcentrum har varit ett certifierat Vård och omsorgscollege sedan år 2014. Återcertifieringen gäller under fem år fram till år 2022.

Certifieringen

Certifieringen innebär att utbildningen på Vetlanda Lärcentrums Vård och Omsorgscollege, bedrivs i samverkansform för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling mellan utbildningsanordnare, arbetsliv och de fackliga organisationerna i privat och offentlig verksamhet inom Vård- och omsorg.

Utbildningen ska ge den studerande en modern utbildning med tydliga karriärvägar på gymnasial och eftergymnasial nivå.

Kontakt