Lyssna
Dela
Kontakt

Positivt besked om YH-utbildningen, Trähusprojektör

Idag har Myndigheten för yrkeshögskolan, lämnat besked om att Vetlanda Lärcentrum får starta YH-utbildningen, Trähusprojektör. Utbildningen kommer att starta i höst, 2018.

Tra1

Henrik Tvarnö, kommunalråd i Vetlanda kommun, Ulrika Svensson, utbildningsledare på Vetlanda Lärcentrum, Jan Johansson, kommunalråd i Vetlanda kommun och Stefan Eklund, ordförande i ledningsgruppen för YH-utbildningen Trähusprojektör.

Fantastiskt roligt och viktigt för branschen

Fantastiskt roligt och viktigt för branschen, att vi återigen kan erbjuda den här utbildningen, säger Stefan Eklund, ordförande i ledningruppen för YH-utbildningen, Trähusprojektör, på Vetlanda Lärcentrum. Det är viktigt att personer som bor i regionen kan utbilda sig till den här yrkeskategorin, på hemmaplan, för att sedan erbjudas ett arbete hos något av trähusföretagen i området.

Kan inte vi kompetensförsörja behovet, förlorar hela landet

Kan inte vi kompetensförsörja behovet, förlorar hela landet, säger Henrik Tvarnö, kommunalråd i Vetlanda kommun. Med tanke på att så stor del av trähusindustrin, i Sverige, finns i vår region, måste vi också kunna erbjuda de utbildningar som branschen efterfrågar. Jan Johansson, kommunalråd i Vetlanda kommun, instämmer helt i de orden.

Ansökte om två olika utbildningar

Vetlanda Lärcentrum, ansökte i höstas om två olika YH-utbildningar, Trähusprojektör och Robottekniker. Idag har Myndigheten för yrkeshögskolan, lämnat besked om att Vetlanda Lärcentrum får starta utbildningen Trähusprojektör. Ansökan om YH-utbildningen, Robottekniker, beviljades inte.

Frågor om utbildningarna

Om du har frågor om utbildningarna, kontakta utbildningsledare Ulrika Svensson.

 

Kontakt

Ulrika Svensson

Utbildningsledare
Telefon: 0383-577 42, 072-505 77 42
ulrika.svensson1@vetlanda.se