Lyssna
Dela
Kontakt

Pengar från EU ska stärka nyanlända i utanförskap

Att underlätta för personer som i sin yrkesroll arbetar med nyanlända och genom detta stärka nyanlända som lever i ett utanförskap, är målsättningen med ett projekt som fått nära 1,5 miljoner kronor från ERASMUS+. Vetlanda Lärcentrum leder projektet!

Liselott Ferrada Andersson, projektledare och verksamhetsutvecklare på Vetlanda Lärcentrum.

Liselott Ferrada Andersson, projektledare och verksamhetsutvecklare på Vetlanda Lärcentrum.

Liselott Ferrada Andersson är projektledare och verksamhetsutvecklare på Vetlanda Lärcentrum. Hon berättar om hur projektet som heter Citizen of the World kunde startas:

– Allt började med att vi åkte till Polen på ett kontaktseminarium för att träffa andra länder som ville starta ett projekt inom ramen för Erasmus. Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom bland annat utbildning. Programmet ger olika organisationer möjligheter att söka bidrag för att utveckla och stärka kompetenser och verksamheter tillsammans med kollegor i andra länder som också deltar i Erasmus+.

Italien, Tjeckien och Island ville samarbeta med Vetlanda Lärcentrum om integration så man enades om att skicka in en ansökan. Island valde dock sedan att hoppa av projektet.

Omfattande ansökan på 146 sidor

Att göra en ansökan för ett Erasmus+ projekt är både tidskrävande och omfattande. För att kunna skriva ansökan har det krävts åtskilliga digitala möten med övriga partnerländer för att enas om projektets syfte och mål.

– Jag och min rektor JennyMee Le Hir arbetade med ansökan under tre till fyra månader. Den omfattade 146 sidor på engelska och vi hade stor konkurrens, så vi blev jätteglada när vi beviljades pengarna, drygt 135 000 Euro, säger Liselott.

Olika förutsättningar men samma problem

Projektets första del bestod av djupintervjuer med personer som i olika yrkesroller arbetar med migranter, eller nyanlända som vi i Sverige säger. Även migranterna själva intervjuades. Samma frågor ställdes i alla partnerländerna och resultatet sammanställdes sedan i en State Of The Art-rapport. Rapporten ligger till grund för allt fortsatt arbete i projektet.

– Det som ganska snabbt visade sig var dels att de flesta såg ett likartat behov trots olika förutsättningar i olika länder, dels att vi i Sverige har kommit långt med integration fastän vi inte alltid själva upplever det, berättar Liselott. Andra länder ser Sverige som ett föregångsland när det handlar om integration.

Några av de problem som uppmärksammades var:

  • Stora svårigheter att komma in på arbetsmarknaden.
  • Den digitala kompetensen hos migranter behöver stärkas.
  • Det saknas arenor för att bygga broar för integration på ett socialt plan
  • Samhällsinformation om hur samhället fungerar behöver ges på många olika sätt och vid många olika tillfällen. Nyanlända saknar kunskap om hur samhället fungerar.
Citizen of the World

Digital handbok och lärplattform

Projektet ska mynna ut i en handbok för de som jobbar med nyanlända. Det kan i Sverige till exempel vara arbetsmarknadsenheten, Arbetsförmedlingen, studieförbund, folkhögskolor, pedagoger i skolan eller handläggare inom försörjningsstöd.

– Projektet har en egen hemsida där man kan hitta rapporten från de inledande djupintervjuerna, säger Liselott. Här kommer man också att hitta den digitala handboken och på sikt även en lärplattform med aktiviteter som kan genomföras.

Nya insikter i arbetet som projektledare

Liselott berättar att hon utvecklats mycket under projektets gång och fått nya insikter.

– Nyanlända har det bra i Sverige. Boende och ekonomisk trygghet för nyanlända är inte en självklarhet i andra länder. Det är inte heller självklart med barnomsorg för att kunna studera. Kvällskurser kan vara det enda alternativet för många kvinnor i andra länder. I Sverige har vi individanpassad utbildning, men i andra länder kan analfabeter studera tillsammans med högutbildade, säger Liselott. Det blir såklart inte bra.

Första gången för Erasmusprojekt i Vetlanda

Det är första gången Vetlanda kommun har blivit beviljade ett Erasmus-projekt. Deltagarna från övriga länder är så kallade "non-governmental organisations", det vill säga inte statliga organisationer. Detta gör projektet extra intressant då man arbetar efter helt olika förutsättningar.

– Som koordinator för projektet hanterar vi organisationen kring projektet samt har det ekonomiska ansvaret. Partnerländerna redovisar till oss genom att skriva rapporter med till exempel antal arbetade timmar, spridning av projektet, resultat och så vidare.

– Projektet startade i september 2020 och avslutas under hösten 2022. Vi hoppas att resultatet av projektet ska gynna Vetlanda kommun genom att stärka kommunens integrationsarbete samt bidra till att nyanlända blir aktiva samhällsmedborgare, avslutar Liselott.

Följ gärna arbetet via projektets hemsida Länk till annan webbplats. eller Facebook-sidan. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Liselott Ferrada Andersson

Verksamhetsutvecklare
Telefon: 0383-966 77
liselott.ferrada-andersson@vetlanda.se

JennyMee Le Hir

Rektor
Telefon: 0383-976 15
jennymee.lehir@vetlanda.se