Lyssna
Dela
Kontakt

KomBack - för 16-19-åringar som varken går på gymnasiet eller arbetar

Är du 16–19 år och saknar gymnasieplats och arbete? Då kan du få hjälp av KomBack att hitta en sysselsättning. KomBack hanterar kommunens så kallade aktivitetsansvar för ungdomar mellan 16 och 19 år.

Kanske vet du exakt vad du vill men inte hur du ska göra. Kanske har du inte en aning om vilken utbildning eller vilket jobb du är intresserad av. KomBack kan hjälpa dig vidare. Att få stöd och vägledning av KomBack är frivilligt och kostar ingenting.

Vad innebär kommunens aktivitetsansvar

Enligt skollagen ska alla kommuner hålla sig informerade om hur ungdomar mellan 16 och 19 år som inte går i skolan är sysselsatta.

Det rör ungdomar som har gått ut nian men inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasiet eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Även ungdomar som går introduktionsprogram omfattas. Det kallas kommunens aktivitetsansvar.

Det är ungdomens hemkommun som har aktivitetsansvaret. Med hemkommun menas den kommun där ungdomen är folkbokförd.

Kommunen ska också se till att ungdomarna får en lämplig sysselsättning. Det gör vi på KomBack genom att ha kontakt med dessa ungdomar och ge dem möjlighet att ta del av stöd och aktiviteter som gör att de kommer vidare i livet.

Kontakt

Linda Nilsson

Studie o yrkesvägledare
Telefon: 0383-966 20, 072-588 31 69
linda.nilsson@vetlanda.se