Lyssna
Dela
Kontakt

Matematik 1a

Förkunskaper

Bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Kursen ska
ingå i samtliga yrkesprogram.

Beskrivning

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Taluppfattning, aritmetik och algebra
  • Metoder för beräkningar med reella tal skrivna på olika former inom
   vardagslivet och karaktärsämnena, inklusive överslagsräkning, huvudräkning och uppskattning samt strategier för att använda digitala verktyg.
  • Strategier för att använda hjälpmedel från karaktärsämnena, till exempel
   formulär, mallar, tumregler, föreskrifter, manualer och handböcker.
  • Hantering av algebraiska uttryck och för karaktärsämnena relevanta formler samt metoder för att lösa linjära ekvationer.
 • Geometri
  • Egenskaper hos och representationer av geometriska objekt, till exempel
   ritningar, praktiska konstruktioner och koordinatsystem.
  • Geometriska begrepp valda utifrån karaktärsämnenas behov, till exempel skala, vektorer, likformighet, kongruens, sinus, cosinus, tangens och symmetrier.
  • Metoder för mätning och beräkning av storheter som är centrala för
   karaktärsämnena.
  • Enheter, enhetsbyten och behandling av mätetal som är centrala för
   karaktärsämnena samt hur man avrundar på ett för karaktärsämnena relevant sätt.
 • Samband och förändring
  • Fördjupning av procentbegreppet: promille, ppm och procentenheter.
  • Begreppen förändringsfaktor och index samt metoder för beräkning av räntor och amorteringar för olika typer av lån.
  • Begreppen förhållande och proportionalitet i resonemang, beräkningar,
   mätningar och konstruktioner.
  • Skillnader mellan linjära och exponentiella förlopp.
 • Sannolikhet och statistik
  • Beskrivande statistik med hjälp av kalkylprogram samt granskning av hur
   statistiska metoder och resultat används i samhället och i yrkeslivet.
  • Begreppen beroende och oberoende händelser samt metoder för beräkning av vid slumpförsök i flera steg med exempel från spel och risk- och säkerhetsbedömningar.
 • Problemlösning
  • Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg.
  • Hur matematiken kan användas som verktyg i behandlingen av omfångsrika problemsituationer i karaktärsämnena. Matematikens möjligheter och begränsningar i dessa situationer.
  • Matematiska problem av betydelse för privatekonomi, samhällsliv och
   tillämpningar i andra ämnen.
  • Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.

100 poäng

Kurskod: MATMAT01a

Skolverkets kursplan i matematik 1a Länk till annan webbplats.

Studieperiod

Lärarledda lektioner med start vecka 10, Närdistans kväll med handledning, start vecka 10, Närdistans kväll med handledning, start vecka 15.

Ansökan

Du kan bara söka till den studieperiod som ligger närmast i tid.

Sista ansökningsdag

19 februari 2021.

Kontakt

Michael Samuelsson

Förstelärare Gymnasium
Telefon: 072-526 04 12
Michael.Samuelsson@vetlanda.se

Hans Svensson

Lärare gy allmänna ämnen
Telefon: 0383-976 02, 070-530 84 72
hans.svensson@vetlanda.se