Lyssna
Dela
Kontakt

Matematik 1b

Förkunskaper

Bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Kursen ska ingå i
ekonomiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska programmet och
samhällsvetenskapsprogrammet.

Beskrivning

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Taluppfattning, aritmetik och algebra
  • Egenskaper hos mängden av heltal, olika talbaser samt begreppen primtal och delbarhet.
  • Metoder för beräkningar inom vardagslivet och karaktärsämnena med reella tal skrivna på olika former inklusive potenser med heltalsexponenter samt strategier för användning av digitala verktyg.
  • Hantering av algebraiska uttryck och för karaktärsämnena relevanta formler.
  • Begreppet linjär olikhet.
  • Algebraiska och grafiska metoder för att lösa linjära ekvationer och olikheter samt potensekvationer.
 • Geometri
  • Begreppet symmetri och olika typer av symmetriska transformationer av
   figurer i planet samt symmetriers förekomst i naturen och i konst från olika kulturer.
  • Representationer av geometriska objekt och symmetrier med ord, praktiska konstruktioner och estetiska uttryckssätt.
  • Matematisk argumentation med hjälp av grundläggande logik inklusive
   implikation och ekvivalens samt jämförelser med hur man argumenterar i
   vardagliga sammanhang och inom olika ämnesområden.
  • Illustration av begreppen definition, sats och bevis, till exempel med
   Pythagoras sats och triangelns vinkelsumma.
 • Samband och förändring
  • Fördjupning av procentbegreppet: promille, ppm och procentenheter.
  • Begreppen förändringsfaktor och index samt metoder för beräkning av räntor och amorteringar för olika typer av lån.
  • Begreppen funktion, definitions- och värdemängd samt egenskaper hos linjära funktioner och potens- och exponentialfunktioner.
  • Representationer av funktioner, till exempel i form av ord, gestaltning,
   funktionsuttryck, tabeller och grafer.
  • Skillnader mellan begreppen ekvation, algebraiskt uttryck och funktion.
 • Sannolikhet och statistik
  • Granskning av hur statistiska metoder och resultat används i samhället och inom vetenskap.
  • Begreppen beroende och oberoende händelser samt metoder för beräkning av sannolikheter vid slumpförsök i flera steg med exempel från spel och risk- och säkerhetsbedömningar.
 • Problemlösning
  • Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg.
  • Matematiska problem av betydelse för privatekonomi, samhällsliv och
   tillämpningar i andra ämnen.
  • Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.

100 poäng

Kurskod: MATMAT01b

Skolverkets kursplan i matematik 1b Länk till annan webbplats.

Studieperiod

Lärarledda lektioner med start vecka 10, Närdistans kväll med handledning, start vecka 10, Närdistans kväll med handledning, start vecka 15.

Ansökan

Du kan bara söka till den studieperiod som ligger närmast i tid.

Sista ansökningsdag

19 februari 2021.

Kontakt

Michael Samuelsson

Förstelärare Gymnasium
Telefon: 072-526 04 12
Michael.Samuelsson@vetlanda.se

Hans Svensson

Lärare gy allmänna ämnen
Telefon: 0383-976 02, 070-530 84 72
hans.svensson@vetlanda.se