Lyssna
Dela
Kontakt

Matematik 2a

Förkunskaper

Bygger på kursen Matematik 1a, 1b eller 1c.

Beskrivning

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Taluppfattning, aritmetik och algebra
  • Metoder för beräkningar vid budgetering.
  • Metoder för beräkningar med potenser med rationella exponenter.
  • Strategier för att formulera algebraiska uttryck, formler och ekvationer
   kopplat till konkreta situationer och karaktärsämnena.
  • Hantering av kvadrerings- och konjugatregeln i samband med ekvationslösning.
  • Räta linjens ekvation samt hur analytisk geometri binder ihop geometriska och algebraiska begrepp.
  • Användning av linjära ekvationssystem i problemlösningssituationer.
   Algebraiska och grafiska metoder för att lösa potens- och
   andragradsekvationer samt linjära ekvationssystem.
  • Lösning av exponentialekvationer genom prövning och grafiska metoder.
 • Geometri
  • Fördjupning av geometriska begrepp valda utifrån karaktärsämnenas behov, till exempel sinus, cosinus, tangens, vektorer och symmetrier.
  • Matematisk argumentation med hjälp av grundläggande logik inklusive
   implikation och ekvivalens samt jämförelser med hur man argumenterar i vardagliga och yrkesmässiga sammanhang.
 • Samband och förändring
  • Begreppet funktion, definitions- och värdemängd. Tillämpningar av och
   egenskaper hos linjära funktioner samt potens-, andragrads- och
   exponentialfunktioner.
  • Representationer av funktioner, till exempel i form av ord, gestaltning,
   funktionsuttryck, tabeller och grafer.
  • Konstruktion av grafer till funktioner samt bestämning av funktionsvärde och nollställe, utan och med digitala verktyg.
  • Skillnader mellan begreppen ekvation, algebraiskt uttryck och funktion.
 • Sannolikhet och statistik
  • Granskning av hur statistiska metoder och resultat används i samhället och inom vetenskap.
  • Begreppen beroende och oberoende händelser samt metoder för beräkning av sannolikheter vid slumpförsök i flera steg med exempel från spel och risk- och säkerhetsbedömningar.
 • Problemlösning
  • Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg.
  • Hur matematiken kan användas som verktyg i behandlingen av omfångsrika problemsituationer i karaktärsämnena. Matematikens möjligheter och begränsningar i dessa situationer.
  • Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
  • Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.

100 poäng

Kurskod: MATMAT02a

Skolverkets kursplan i matematik 2a Länk till annan webbplats.

Studieperiod

Lärarledda lektioner med start vecka 10, Närdistans kväll med handledning, start vecka 10, Närdistans kväll med handledning, start vecka 15.

Ansökan

Du kan bara söka till den studieperiod som ligger närmast i tid.

Sista ansökningsdag

19 februari 2021.

Kontakt

Michael Samuelsson

Förstelärare Gymnasium
Telefon: 072-526 04 12
Michael.Samuelsson@vetlanda.se

Hans Svensson

Lärare gy allmänna ämnen
Telefon: 0383-976 02, 070-530 84 72
hans.svensson@vetlanda.se