Lyssna
Dela
Kontakt

Matematik 2b

Förkunskaper

Bygger på kursen Matematik 1a, 1b eller 1c.

Beskrivning

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Taluppfattning, aritmetik och algebra
  • Metoder för beräkningar med potenser med rationella exponenter.
  • Begreppet logaritm i samband med lösning av exponentialekvationer.
  • Metoder för beräkningar vid budgetering.
  • Räta linjens ekvation samt hur analytisk geometri binder ihop geometriska och algebraiska begrepp.
  • Begreppet linjärt ekvationssystem.
  • Hantering av kvadrerings- och konjugatregeln i samband med
   ekvationslösning.
  • Utvidgning av talområdet genom introduktion av begreppet komplext tal i samband med lösning av andragradsekvationer.
  • Algebraiska och grafiska metoder för att lösa exponential- och
   andragradsekvationer samt linjära ekvationssystem.
 • Geometri
  • Användning av grundläggande klassiska satser i geometri om likformighet, kongruens och vinklar.
 • Samband och förändring
  • Egenskaper hos andragradsfunktioner.
  • Konstruktion av grafer till funktioner samt bestämning av funktionsvärde och nollställe, med och utan digitala verktyg.
 • Sannolikhet och statistik
  • Statistiska metoder för rapportering av observationer och mätdata från undersökningar, inklusive regressionsanalys.
  • Orientering och resonemang kring korrelation och kausalitet.
  • Metoder för beräkning av olika lägesmått och spridningsmått inklusive
   standardavvikelse.
  • Egenskaper hos normalfördelat material.
 • Problemlösning
  • Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg.
  • Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
  • Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.

100 poäng

Kurskod: MATMAT02b

Skolverkets kursplan i matematik 2b Länk till annan webbplats.

Studieperiod

Lärarledda lektioner med start vecka 10, Närdistans kväll med handledning, start vecka 10, Närdistans kväll med handledning, start vecka 15.

Ansökan

Du kan bara söka till den studieperiod som ligger närmast i tid.

Sista ansökningsdag

19 februari 2021.

Kontakt

Michael Samuelsson

Förstelärare Gymnasium
Telefon: 072-526 04 12
Michael.Samuelsson@vetlanda.se

Hans Svensson

Lärare gy allmänna ämnen
Telefon: 0383-976 02, 070-530 84 72
hans.svensson@vetlanda.se