Lyssna
Dela
Kontakt

Matematik 3c

Förkunskaper

Bygger på kursen Matematik 2a, 2b eller 2c.

Beskrivning

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Aritmetik, algebra och geometri
  • Begreppet absolutbelopp.
  • Begreppen polynom och rationella uttryck samt generalisering av
   aritmetikens lagar för hantering av dessa begrepp.
  • Egenskaper hos cirkelns ekvation och enhetscirkeln för att definiera
   trigonometriska begrepp.
  • Bevis och användning av cosinus-, sinus- och areasatsen för en godtycklig
   triangel.
 • Samband och förändring
  • Orientering kring kontinuerlig och diskret funktion samt begreppet
   gränsvärde.
  • Egenskaper hos polynomfunktioner av högre grad.
  • Begreppen sekant, tangent, ändringskvot och derivata för en funktion.
   Härledning och användning av deriveringsregler för potens- och
   exponentialfunktioner samt summor av funktioner.
  • Introduktion av talet e och dess egenskaper.
  • Algebraiska och grafiska metoder för bestämning av derivatans värde för en funktion.
  • Algebraiska och grafiska metoder för lösning av extremvärdesproblem
   inklusive teckenstudium och andraderivatan.
  • Samband mellan en funktions graf och funktionens första- och andraderivata.
  • Begreppen primitiv funktion och bestämd integral samt sambandet mellan integral och derivata.
  • Bestämning av enkla integraler i tillämpningar som är relevanta för
   karaktärsämnena.
 • Problemlösning
  • Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg.
  • Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
  • Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.

100 poäng

Kurskod: MATMAT03c

Skolverkets kursplan i matematik 3c Länk till annan webbplats.

Studieperiod

Lärarledda lektioner med start vecka 10, Närdistans kväll med handledning, start vecka 10, Närdistans kväll med handledning, start vecka 15.

Ansökan

Du kan bara söka till den kursstart som ligger närmast i tid.

Sista ansökningsdag

19 februari 2021.

Kontakt

Michael Samuelsson

Förstelärare Gymnasium
Telefon: 072-526 04 12
Michael.Samuelsson@vetlanda.se

Hans Svensson

Lärare gy allmänna ämnen
Telefon: 0383-976 02, 070-530 84 72
hans.svensson@vetlanda.se