Lyssna
Dela
Kontakt

Matematik 5

Förkunskaper

Bygger på kursen Matematik 4.

Beskrivning

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Samband och förändring
  • Strategier för att ställa upp och tolka differentialekvationer som modeller för verkliga situationer.
  • Användning och lösning av differentialekvationer med digitala verktyg inom olika områden som är relevanta för karaktärsämnena.
 • Diskret matematik
  • Begreppet mängd, operationer på mängder, mängdlärans notationer och venndiagram.
  • Begreppet kongruens hos hela tal och kongruensräkning.
  • Begreppen permutation och kombination.
  • Metoder för beräkning av antalet kombinationer och permutationer samt motivering av metodernas giltighet.
  • Begreppet graf, olika typer av grafer och dess egenskaper samt några kända grafteoretiska problem.
  • Begreppen rekursion och talföljd.
  • Induktionsbevis med konkreta exempel från till exempel talteoriområdet.
 • Problemlösning
  • Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg.
  • Omfångsrika problemsituationer inom karaktärsämnena som även fördjupar kunskaper om integraler och derivata. Matematikens möjligheter och begränsningar som verktyg i dessa situationer.
  • Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.

100 poäng

Kurskod: MATMAT05

Skolverkets kursplan i matematik 5länk till annan webbplats

Studieperiod

Närdistans kväll med handledning, start vecka 10, Närdistans kväll med handledning, start vecka 15.

Ansökan

Du kan bara söka till den studieperiod som ligger närmast i tid.

Sista ansökningsdag

19 februari 2021.

Kontakt

Michael Samuelsson

Förstelärare Gymnasium
Telefon: 072-526 04 12
Michael.Samuelsson@vetlanda.se

Hans Svensson

Lärare gy allmänna ämnen
Telefon: 0383-976 02, 070-530 84 72
hans.svensson@vetlanda.se