Lyssna
Dela
Kontakt

Vård- och omsorgsarbete 2

Kursen Vård- och omsorgsarbete 2 omfattar centrala begrepp såsom vård och omsorg, omvårdnad och socialt arbete.

Förkunskaper

Bygger på kursen Vård- och omsorgsarbete 1.

Beskrivning

I kursen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) på fyra veckor inom hälso- och sjukvården eller kommunal omsorg.

Kursen ska ge dig kunskaper om centrala begrepp inom vård och omsorg. Kunskaper om vård och omsorg i livets slutskede och omhändertagande efter döden. Förmåga att planera och utföra vård- och omsorgsuppgifter. Kunskaper om arbetsmiljö samt lagar och andra bestämmelser inom vård- och omsorgsområdet samt om hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation och ansvarsområden. Kunskaper om hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens historia och utveckling.

150 poäng

Kurskod: VÅRVÅR02

Skolverkets kursplan i vård- och omsorgsarbete 2 Länk till annan webbplats.

Studieperiod

Närdistans med handledning, start vecka 33, Lärarledda lektioner med start vecka 34, Närdistans med handledning, start vecka 48, Närdistans med handledning, start vecka 10.

Ansökan

Du kan bara söka till den studieperiod som ligger närmast i tid.

Sista ansökningsdag

15 juni 2020.

Kontakt

Eva Stålhammar

Lärare gy yrkesämnen
Telefon: 0383-976 09, 079-062 28 34
eva.stalhammar@vetlanda.se

Camilla Mähler

Lärare gy yrkesämnen
Telefon: 0383-976 09
null