Lyssna
Dela
Kontakt

Akutsjukvård

Förkunskaper

Vård- och omsorgsarbete 2 och Medicin 1.

Beskrivning

Akutsjukvård är en kurs som ingår i ämnet sjukvård. Ämnet sjukvård är tvärvetenskapligt och har sin grund i vårdvetenskap, pedagogik, medicin och etik. Det behandlar vård- och omsorgsarbete främst inom hälso- och sjukvård. I begreppet vård och omsorg inryms även omvårdnad relaterad till sjukdomar.

Undervisningen syftar till att eleverna utvecklar kunskaper om medicinskt omhändertagande. Den ska också ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att planera egna arbetsinsatser samt utföra och utvärdera vård- och omsorgsuppgifter vid sjukdomar utifrån lagar och andra bestämmelser. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om omhändertagande vid olycksfall samt om olycksplatsarbetets organisation. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla kunskaper om vård i livets slutskede på institution eller i hemmiljö.

Ur innehållet:

  • Vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid akuta och andra sjukdomar.
  • Vård och omsorg före, under och efter operation.
  • Smärta samt farmakologisk och annan smärtbehandling.
  • Människors reaktioner i kris och hur de kan hanteras inom vården.
  • Etiska frågeställningar i samband med akuta och andra sjukdomar, till exempel prioritering av patienter.
  • Medicintekniska uppgifter som, enligt lagar och andra bestämmelser, inte kräver formell kompetens, till exempel blodprovstagning och sårvård.


200 poäng

Kurskod: SJUAKU0

Skolverkets kursplan i akutsjukvård Länk till annan webbplats.

Ansökan

Du kan bara söka till den studieperiod som ligger närmast i tid.

Studieperiod och sista ansökningsdag

Till studieperioder och sista ansökningsdag > Öppnas i nytt fönster.


Kontakt

Camilla Mähler

Lärare gy yrkesämnen
Telefon: 0383-976 09
null