Lyssna
Dela
Kontakt

Matematik 4

Förkunskaper

Bygger på kursen Matematik 3b eller 3c.

Beskrivning

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Aritmetik, algebra och geometri
  • Metoder för beräkningar med komplexa tal skrivna på olika former inklusive rektangulär och polär form.
  • Komplexa talplanet, representation av komplext tal som punkt och vektor.
   Konjugat och absolutbelopp av ett komplext tal.
  • Användning och bevis av de Moivres formel.
  • Algebraiska och grafiska metoder för att lösa enkla polynomekvationer med komplexa rötter och reella polynomekvationer av högre grad, även med hjälp av faktorsatsen.
  • Hantering av trigonometriska uttryck samt bevis och användning av
   trigonometriska formler inklusive trigonometriska ettan och additionsformler.
  • Algebraiska och grafiska metoder för att lösa trigonometriska ekvationer.
  • Olika bevismetoder inom matematiken med exempel från områdena aritmetik, algebra eller geometri.
 • Samband och förändring
  • Egenskaper hos trigonometriska funktioner, logaritmfunktioner, sammansatta funktioner och absolutbeloppet som funktion.
  • Skissning av grafer och tillhörande asymptoter.
  • Härledning och användning av deriveringsregler för trigonometriska,
   logaritm-, exponential- och sammansatta funktioner samt produkt och kvot av funktioner.
  • Algebraiska och grafiska metoder för bestämning av integraler med och utan digitala verktyg, inklusive beräkningar av storheter och
   sannolikhetsfördelning.
  • Begreppet differentialekvation och dess egenskaper i enkla tillämpningar som är relevanta för karaktärsämnena.
 • Problemlösning
  • Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg.
  • Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
  • Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.

100 poäng

Kurskod: MATMAT04

Skolverkets kursplan i matematik 4 Länk till annan webbplats.

Studieperiod

Lärarledda lektioner med start vecka 10, Närdistans kväll med handledning, start vecka 10, Närdistans kväll med handledning, start vecka 15.

Ansökan

Du kan bara söka till den studieperiod som ligger närmast i tid.

Sista ansökningsdag

19 februari 2021.

Kontakt

Michael Samuelsson

Förstelärare Gymnasium
Telefon: 072-526 04 12
Michael.Samuelsson@vetlanda.se

Hans Svensson

Lärare gy allmänna ämnen
Telefon: 0383-976 02, 070-530 84 72
hans.svensson@vetlanda.se