Lyssna
Dela
Kontakt

Vård och omsorg specialisering

Ämnet vård och omsorg specialisering möjliggör en fördjupning inom ett valt kunskapsområde. En specialisering inom vård och omsorg kan ske inom ett flertal olika kunskapsområden, till exempel inom gerontologi, geriatrik, palliativ vård, rehabilitering och habilitering, demenssjukvård, prehospital vård samt psykiatri.

Förkunskaper

Bygger på kursen Vård- och omsorgsarbete 2, kursen medicin 2, kursen psykiatri 2, kursen akutsjukvård eller kursen palliativ vård. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.

Beskrivning

Undervisningen i ämnet vård och omsorg specialisering ska syfta till att eleverna fördjupar sina kunskaper inom ett valt kunskapsområde. Den ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda relevanta begrepp och teorier inom kunskapsområdet samt förståelse av hur dessa kan omsättas i arbetet inom det valda kunskapsområdet. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att kritiskt granska och resonera kring kunskapsområdet. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera och samarbeta med andra med ett lyhört, respektfullt och empatiskt förhållningssätt.

100 poäng

Kurskod: VADVAR00S

Skolverkets kursplan i vård- och omsorg specialisering Länk till annan webbplats.

Studieperiod

Närdistans med handledning, start vecka 33, Lärarledda lektioner med start vecka 34, Närdistans kväll med handledning, start vecka 48, Närdistans med handledning, start vecka 10.

Ansökan

Du kan bara söka till den studieperiod som ligger närmast i tid.

Sista ansökningsdag

15 juni 2020.

Kontakt

Anette Sigfridsson

Förstelärare
Telefon: 0383-976 09
Anette.Sigfridsson@vetlanda.se

Helena Ejdelius

Lärare gy yrkesämnen
Telefon: 0383-976 09
Helena.Ejdelius@vetlanda.se

Camilla Mähler

Lärare gy yrkesämnen
Telefon: 0383-976 09
null