Lyssna
Dela
Kontakt

Bättre Lean för service och tjänster, 7,5 högskolepoäng

En kurs för dig som vill skapa effektivare tjänster och administration. Den riktar sig till medarbetare på alla nivåer i organisationen. Det ger bäst genomslagskraft om även personer i ledande funktioner ingår i deltagargruppen.

Länge var produktion i fokus då förbättringsarbete bedrevs med hjälp av Toyotas produktionsfilosofi – oftast benämnd Lean produktion. De senaste 15 åren har emellertid allt fler upptäckt att kraften i Lean också gäller för stödprocesser och administration i tillverkande företag (industrier), i offentlig sektor (kommuner, landsting och statlig verksamhet), i servicebranschen (hotell, restaurang och butik) och för medarbetare från tjänsteproducerande företag. Grundprinciperna är desamma men metoder och verktyg skiljer sig delvis åt från Lean produktion.

Några frågor som du får svar på under kursen:

  • Vad är den grundläggande filosofin bakom Lean inom administration, service och tjänster?
  • Hur använder vi de grundläggande verktyg som ger en effektivare tjänsteproduktion?
  • Hur eliminerar vi de aktiviteter som inte är värdehöjande och hur minskar vi aktiviteters ledtider i vår egen organisation?
  • Hur kan vi, inom offentlig sektor, värdera och tillfredsställa kundönskemål inom ramen för uppdraget?
  • Hur kan vi, inom företagsmässig verksamhet, reagera snabbare på nya interna och externa kundbehov?

Undervisningsform

Kursen är på 7,5 högskolepoäng och ges på kvartsfart under hösten 2020. Träffar på Vetlanda Lärcentrum tisdagar klockan 15-18, med undantag för laborationstillfällen som tar längre tid i anspråk.

Med hjälp av Zoom Videomöten deltar du och dina studiekamrater i kortare föreläsningar, seminarier och diskussioner. Detta varvas med praktiska övningar i form av beskrivningar, analyser och förbättringsarbeten i den egna verksamheten.

Kursen startar vecka 35 och håller på fram till vecka 50.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Anmälningskod

HB-11902

Ansökan

Ansökan är stängd.

Kontakt

Maria Ahlstedt

Utbildningssekreterare
Telefon: 0383-577 40, 070-664 97 00
Maria.Ahlstedt@vetlanda.se