Lyssna
Dela
Kontakt

Handledarutbildning - VFU, 7,5 högskolepoäng

Kontakten mellan högskola och fältet är central för lärarutbildningen. För blivande lärare är denna kontakt mycket viktig för deras kommande yrkesutövning och handledaren är en nyckelperson. Kursen ger dig som antingen har eller inte har erfarenhet av VFU-handledning en god grund för att kunna handleda blivande lärare i din egen verksamhet.

Kursinnehåll

  • Handledning: teorier och strategier
  • Lärarutbildningen: innehåll, struktur, mål
  • Hur fungerar bedömning och examination av VFU? - Kursplaner, lärandemål och bedömningsunderlag
  • Vad innebär handledarrollen? - Feedback, samtalsstrukturer, ansvar, bedömning, studentkontakt

 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt lärarexamen eller kompletterande utbildning med inriktning förskola eller fritidshem, minst 90 hp. Dessutom krävs två års yrkeserfarenhet. Dispens medges från kravet i engelska för sökande med äldre lärarutbildning.

 

Kontakt

Maria Ahlstedt

Utbildningshandläggare
Telefon: 0383-577 40, 070-664 97 00
Maria.Ahlstedt@vetlanda.se