Lyssna
Dela
Kontakt

Teknikkurser för yrkesverksamma

I samarbete med Tekniska Högskolan i Jönköping erbjuder Vetlanda Lärcentrum fyra spännande teknikkurser i vår. Det är korta kurser på avancerad nivå där kopplingen mellan teori och din yrkespraktik står i fokus.

Du läser på kvartsfart med tre obligatoriska träffar i Jönköping. Via utbildningens lärplattform får du tillgång till webbföreläsningar och diskussionsforum.

På Vetlanda Lärcentrum får du och dina studiekamrater möjlighet att följa livestreamade seminarier och byta erfarenheter.

Olika vägar att söka!

Du kan söka med reell kompetens, det vill säga relevant arbetslivserfarenhet och eventuellt tidigare studier som din arbetsgivare intygar.

Du kan söka med formella meriter, det vill säga betyg från tidigare högskolestudier, 40 högskolepoäng inom teknikområdet samt två års relevant arbetslivserfarenhet

Utmaningsdrivet utvecklingsarbete, 5 högskolepoäng

Som mellanchef leder du under ständig press. Verksamheten skall upprätthållas och resultat åstadkommas samtidigt som det är en ständig press på utveckling. Denna kurs förser dig med de verktyg du behöver för att hantera verksamhetens utvecklingsbehov.

Observera att kursen ges på engelska.

Läs mer om kursen och ansök här:

Länk till ansökan på antagning.se>> Länk till annan webbplats.


Förändringsbara och rekonfigurerbara produktionssystem, 5 högskolepoäng

Kursen bygger kompetens inom design och utveckling av förändringsbara produktionssystem för att kunna ge effektivare produktion och bli bättre på att hantera variationer i t.ex. produkttyper och volymer. Kursen fokuserar på föränderliga, rekonfigurerbara och flexibla produktionskoncept och produktionslösningar för att verksamheten lättare och snabbare ska kunna möta föränderliga kundbehov.

Observera att kursen ges på engelska.

Läs mer och ansök här:

Länk till ansökan på antagning.se>> Länk till annan webbplats.


Underhåll för produktionsprestanda, 5 högskolepoäng

Inom kunskapsintensiva produkter och dess produktion är underhållets värde ofta avgörande för produktionsprestandan. Under kursen behandlas värdet av olika underhållsstrategier relaterade till hållbarhet, kostnadseffektivitet och flexibilitet.

Observera att kursen ges på engelska.

Läs mer och ansök här:

Länk till ansökan på antagning.se>> Länk till annan webbplats.


Människa - Teknik – Organisation, 5 högskolepoäng

Kursen ger kunskap och insikter om hur produkter och industriella system kan utformas med tanke på människors naturliga styrkor och begränsningar och hur dessa leder till användbarhet, effektivitet, hållbarhet och välbefinnande. Detta innebär också fördjupad kunskap om interaktionen och samarbetet mellan människor och produkter, människor på jobbet och hur de påverkas av den omgivande tekniken och organisationen. Kursen ger fördjupade insikter i arbetssystem med utgångspunkt från människan i interaktionen mellan delkomponenterna människa - teknik - organisation (MTO) som grundläggande förutsättning.

Observera att kursen ges på engelska.

Läs mer om kursen och ansök här:

Länk till ansökan på antagning.se>> Länk till annan webbplats.


Ansökan

Ansökan öppnar 15 september med löpande antagning.

Kursstart

Våren 2022

Kontakt

Maria Ahlstedt

Utbildningshandläggare
Telefon: 0383-577 40, 070-664 97 00
Maria.Ahlstedt@vetlanda.se