Lyssna
Dela
Kontakt

Pedagogik II, 30 högskolepoäng

Kursen vänder sig till dig som har läst Pedagogik I och vill bygga vidare på dina kunskaper.

Kursen syftar till att fördjupa förståelsen av hur vissa kunskaper, färdigheter och värderingar utvecklas och förespråkas inom och mellan individer, grupper och organisationer genom att anlägga ett historiskt perspektiv och ställa frågor kring hur förutsättningar för lärande har förändrats/moderniserats och vilka konsekvenser detta kan tänkas få.

Kursinnehåll

  • Från Platon till platta - Kunskapens idéhistoria, 7,5 hp
  • Metoder för vetenskapliga undersökningar inom samhällsvetenskap, 7,5 hp
  • Läskurs - innehåll utifrån självvalt pedagogiskt intresseområde, 7,5 hp
  • Uppsatsarbete, 7,5 hp

Om utbildningen

Utbildningen omfattar 30 högskolepoäng som du läser på halvfart under hösten 2021 och våren 2022.

Fysiska träffar på Vetlanda Lärcentrum en eftermiddag i veckan.

Utbildningen ges via Zoom från Jönköping University.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutad kurs Pedagogik I, 30 hp.

Anmälningskod

-

Ansökan

Utbildningen är inställd och vi hoppas kunna erbjuda utbildningen längre fram.


Kontakt

Maria Ahlstedt

Utbildningshandläggare
Telefon: 0383-577 40, 070-664 97 00
Maria.Ahlstedt@vetlanda.se