Lyssna
Dela
Kontakt
YHloggo

Underhållstekniker

Vill du ha ett spännande och välbetalt arbete som gör dig het på arbetsmarknaden?

Är du duktig på problemlösning och önskar ett kreativt och omväxlande arbete? Då ska du utbilda dig till underhållstekniker.

tomasklein

Underhållstekniker inom automatiserad tillverkningsindustri är en Yrkeshögskoleutbildning på 1,5 år som ger dig breda kunskaper i bland annat elteknik, mekanik, automation och underhållsplanering. De flesta utbildningar inom underhållsteknik är antingen mot el- eller mekanikområdet, men denna utbildning ger dig kompetens inom båda områdena. Efter avslutad utbildning kommer du att vara en multikompetent underhållstekniker.

Som underhållstekniker är du en viktig lagspelare med flera olika arbetsuppgifter. Du kommer framförallt att sköta underhållsplaneringen och det förebyggande underhållet av maskinparken samt hjälpa maskinoperatörerna i deras arbete att underhålla maskinerna för att undvika att fel uppstår. Underhållsarbetet dokumenteras i en underhållsplan och administreras med ett underhållssystem. Ibland uppstår fel på maskinerna trots att man underhåller dem och då ska underhållsteknikern snabbt hitta felet, genom olika metoder av felsökning och se till att maskinen fungerar igen.

En underhållstekniker arbetar både självständigt och i team och samarbetar med både produktionsledningen, driftpersonal och kunder. Utbildningen innehåller därför även kurser inom arbetsledning, organisation och kommunikation.

Arbetsgivarna behöver dig

Efterfrågan på underhållstekniker är mycket stor och arbetsplatserna är många inom både energi-, process- och tillverkningsindustrin. Du kan även arbeta på företag som utför underhåll på uppdrag åt olika kunder, vilket kan innebära resor både inom och utanför Sverige. Utbildningen samarbetar med ett flertal företag inom Jönköpings län.

Utbildningsupplägg - nära samarbete med näringslivet

Utbildningen är 1,5 år och har tre skolförlagda dagar i veckan. Övriga två dagar är självstudiedagar. Du kan välja om du vill läsa utbildningen i Gislaved eller Vetlanda. Utbildningen genomsyras av ett nära samarbete med näringslivet, via föreläsningar, studiebesök och fältövningar. Cirka 25 % av utbildningen är arbetsplatsförlagd (LIA) på ett företag inom branschen. Under LIA-perioden får du arbetslivserfarenhet och kontakter som ofta leder till jobb direkt efter examen.

Kurser i utbildningen

Introduktionskurs, 15 poäng

Ellära för teoretisk B-behörighet, 40 poäng

Pneumatik och hydraulik, 20 poäng

Mekanik, material och tribologi, 45 poäng

LIA 1 (Lärande i arbete), 40 poäng

Automation och styrteknik, 40 poäng

Underhållsplanering, 35 poäng

Arbetsledning och kommunikation, 20 poäng

LIA 2 (Lärande i arbete), 40 poäng

Examensarbete, 20 poäng

Behörighetskrav

Behörig att antas till utbildningen är den som

  • avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
    har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
  • är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
  • genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ska ha de kunskaper i svenska som behövs.

Observera att den grundläggande behörigheten inom yrkeshögksolan skiljer sig från högskolans. 

På Yrkeshögskolans hemsida kan du läsa mer om behörighetsregler, antagningskrav m.m.

Yrkeshögskolans hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utbildningsfakta

Yrkeshögskolepoäng

315

Studieorter

Gislaved och Vetlanda

Studieform

Tre dagars undervisning i skolan och två dagars hemstudier per vecka. Förutom de teoretiska studierna tillkommer 25 % LIA, 80 poäng.

Studietakt

Helfart, tre terminer

Antal platser

20 stycken

Studiefinansierng

Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN.

Förkunskaper och behörighet

Grundläggande behörighet

Ansökan

Ansökan är öppen för sen anmälan.

Urval

Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på betyg.

Examen

Yrkeshögskoleexamen, Underhållstekniker inom automatiserad tillverkningsindustri.

Utbildningsstart

Utbildningsstart

Utbildningen startade i augusti 2020.

Branschens rekryteringsbehov

Under hösten 2020 genomförde Vetlanda Lärcentrum en enkätundersökning om, bland annat, vilket rekryteringsbehov industriföretagen har av kompetensen Underhållstekniker.

Läs rapporten härPDF

Kontakt

Ulrika Svensson

Utbildningsledare
Telefon: 0383-577 42, 072-505 77 42
ulrika.svensson1@vetlanda.se