Lyssna
Dela
Kontakt
YHloggo

E-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik inom vård och omsorg och funktionshinderomsorg, 40 yrkeshögskolepoäng

E-hälsa

Jobbar du som undersköterska, personlig assistent eller vårdbiträde? Vill du bli en nyckelperson på din arbetsplats? Behöver du kunskap i e-hälsa och välfärdsteknologi för att hänga med i den snabba teknikutvecklingen i branschen?

Nu har du chansen att skaffa denna kompetens på hemmaplan med ett specialanpassat utbildningsupplägg för dig som arbetar.

Kursinnehåll

År 2016 tog regeringen och SKR fram en vision om att Sverige ska vara bäst på e-hälsa år 2025. Den pågående teknikutvecklingen och digitaliseringen ställer och kommer att ställa helt nya krav på personalen som arbetar inom vård och omsorg och funktionshinderomsorgen.

För att hänga med i den snabba utvecklingen krävs kunskaper i e-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik. Denna kurs ger dig kunskap om e-hälsans och välfärdsteknologis betydelse för en hållbar utveckling inom vård- och funktionshinderomsorgen och den enskilde individens möjlighet till ökad livskvalitet.

I kursen får du även lära dig att ge digitalt och tekniskt stöd i syfte att främja oberoende, trygghet, aktivitet och delaktighet. Du kommer även få kunskap om olika kommunikativa verktyg och metoder för att kunna handleda kollegor, anhöriga och brukare samt få lära dig att göra etiska bedömningar i användandet av den nya tekniken

Studieupplägg

Kursen har ett flexibelt och valbart studieupplägg. Utbildningen kommer att erbjudas via telebild till Vetlanda Lärcentrum och Campus Hultsfred. Kursen kommer att erbjudas på plats i Gislaved för de studerande som önskar ha en fysisk lärare i klassrummet.

Detta studieupplägg passar de studerande som till exempel inte har möjlighet att pendla men önskar fysiska studiekamrater och hjälp med uppkoppling. Utbildningen kommer dessutom att erbjudas på distans. Du kan alltså sitta var som helst och följa undervisningen och interagera med lärare och övriga studiekamrater. Allt du behöver är en dator/surfplatta och internetuppkoppling.

Samtliga föreläsningar kommer även att spelas in för de som inte har möjlighet att deltaga till exempel på grund av arbete. Detta flexibla studieupplägg ger dig även möjlighet att studera när det passar dig bäst

Utbildningslängd och studietakt

Kursperiod: 13september- 17juni, 2021

Kursen kommer att bedrivas på kvartsfart för att underlätta kombinationen av arbete och studier.

Förkunskaper och behörighet

För att vara behörig till kursen krävs grundläggande behörighet* och minst 6 månaders arbetslivserfarenhet. Om du helt eller delvis saknar grundläggande behörighet kan du antas till kursen via reell kompetens (studenten bedöms ha annan utbildning och eller praktisk erfarenhet/arbetslivserfarenhet som motsvarar grundläggande behörighet) eller 20%-regeln (ledningsgruppen bedömer att studenten trots avsaknad av grundläggande behörighet har förutsättningar att tillgodogöra sig kursen).

*Grundläggande behörighet:
Du är behörig till kursen om du har en gymnasie- eller vuxenutbildningsexamen eller annan svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven ovan.

Ansökan

Ansökan är öppen: 1mars- 16maj, 2021

Till ansökan>> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Sandra Gustafsson

Utbildningsledare
Telefon: 0383-577 42, 072-505 77 42
sandra.gustafsson@vetlanda.se