Lyssna
Dela
Kontakt

När startar de olika grundskolekurserna?

Här ser du när de olika grundskolekurserna startar hösten 2018 och våren 2019.

Du kan bara ansöka till den period som ligger närmast i tid.

Lärarledda lektioner, 15-veckorsperioder

Kurser

Vecka 32

Vecka 47

Vecka 10

Biologi

xDatororientering

x


x

Engelska delkurs 1–4, dag

x

x

x

Grundläggande kurs i
samhällsorienterande ämnen,
inledande kurs


x

x

Grundläggande kurs i
samhällsorienterande ämnen, fortsättningskurs


x

x

Historia grund

xMatematik delkurs 1–4, dag

x

x

x

Religionskunskap grund

x


x

Samhällskunskap grund, dag

xSvenska

xSvenska som andraspråk,
delkurs 2–4, dag

x

x

x

Närdistans med handledning – kvällstid

Kurser


V 32


V 39


V 47


V 2

V 10

V 15


Engelska delkurs 1–4, kväll
x

x


Matematik delkurs 1–4, kväll

x


x

x

x

x

Samhällskunskap grund, kväll,

x


x

x

x


Svenska som andraspråk,
delkurs 1–4, kväll

x


x

x

x

x

Kontakt

Tilda Håkansson

Studie o yrkesvägledare
Telefon: 0383-976 51, 072-144 00 79
tilda.hakansson@vetlanda.se

Anna Aronsson

Studie o yrkesvägledare
Telefon: 0383-976 52, 072-144 00 84
Anna.Aronsson@vetlanda.se