Lyssna
Dela
Kontakt

När startar de olika gymnasiekurserna?

Här ser du vilka veckor de olika gymnasiekurserna startar hösten 2018 och våren 2019.

Du kan bara ansöka till den period som ligger närmast i tid.

Lärarledda lektioner, 15-veckorsperioder

Kurser

Vecka 32

Vecka 47

Vecka 10

Administration 1

xAdministration 2


x

x

Affärsjuridik

x

x

x

Biologi 1x

Biologi 2

xDatorkunskap

x

x

x

Engelska 5

x

x

x

Engelska 6

x

x

x

Entreprenörskap

x

x

x

Fysik 1a

x

x

x

Fysik 2


x


Företagsekonomi 1

x

x

x

Företagsekonomi 2

x

x

x

Geografi 1

xHistoria 1a1

x

x

x

Historia 1a2

x

x

x

Historia 1b

x

x

x

Kemi 1


x

x

Kemi 2

x

x


Marknadsföring

x

x

x

Matematik 1a, b, c

x

x

x

Matematik 2a, b, c

x

x

x

Matematik 3b, c

x

x

x

Matematik 4x

Naturkunskap 1a1

x


x

Naturkunskap 1a2

x


x

Naturkunskap 1b

x


x

Naturkunskap 2


x


Personaladministration

x

x

x

Personlig försäljning 1

x

x

x

Privatjuridik

x

x

x

Redovisning 2

x

x

x

Religionskunskap 1

x

x

x

Samhällskunskap 1a1


x

x

Samhällskunskap 1a2


x

x

Samhällskunskap 1b


x

x

Samhällskunskap 2

xServicekunskap

x

x

x

Svenska 3x

Svenska som andraspråk 1

x

x

x

Svenska som andraspråk 2

x

x

x

Svenska som andraspråk 3x

Närdistans med handledning – kvällstid

Kurser


V 32


V 39


V 47


V 2

V 10

V 15


Engelska 5

x

x

x

x

x

x

Engelska 6

x

x

x

x

x

x

Engelska 7

x

x

x

xHistoria 1a1

x

x


x


x

Historia 1a2

x

x


x


x

Historia 1b

x

x


x


x

Historia 2a

x

x

Matematik 1a, b, c

x

x

x

x

x

x

Matematik 2a, b, c

x

x

x

x

x

x

Matematik 3b, c

x

x

x

x

x

x

Matematik 4

x

x

x

x

x

x

Matematik 5

x

x

x

x

x

x

Religionskunskap 2
x

x


Samhällskunskap 1a1

x

x

x


x


Samhällskunskap 1a2

x

x

x


x


Samhällskunskap 1b

x

x

x


x


Svenska 1

x

x

x
Svenska 2

x

x

x
Kontakt

Tilda Håkansson

Studie o yrkesvägledare
Telefon: 0383-976 51, 072-144 00 79
tilda.hakansson@vetlanda.se

Anna Aronsson

Studie o yrkesvägledare
Telefon: 0383-976 52, 072-144 00 84
Anna.Aronsson@vetlanda.se