Lyssna
Dela
Kontakt

När startar de olika gymnasiekurserna?

Här ser du utbudet av gymnasiekurser hösten 2020 och våren 2021. Kurserna startar vid tillräckligt antal sökande.

Du kan bara ansöka till den period som ligger närmast i tid.

Lärarledda lektioner, 15-veckorsperioder

Kurser

Vecka 33

Vecka 48

Vecka 10

Affärsjuridik

xBiologi 1

x


x

Biologi 2


x


Datorkunskap

x

x


Engelska 5

x

x

x

Engelska 6

x

x

x

Fysik 1a

x


x

Fysik 2


x


Företagsekonomi 1

xFöretagsekonomi 2

xGeografi 1

xHistoria 1a1

x

x


Historia 1a2

xHistoria 1b

x

x

x

Historia 2 a

xKemi 1


x


Kemi 2

xMatematik 1a, b, c

x

x

x

Matematik 2a, b, c

x

x

x

Matematik 3b, c

x

x

x

Matematik 4


x

x

Naturkunskap 1a1x

Naturkunskap 1a2x

Naturkunskap 1bx

Naturkunskap 2
Personaladministration

xPrivatjuridik

xRedovisning 2

xReligionskunskap 1


x


Religionskunskap 2
Samhällskunskap 1a1

x

x

x

Samhällskunskap 1a2

x

x


Samhällskunskap 1b

x

x

x

Svenska som andraspråk 1

x

x

x

Svenska som andraspråk 2

x

x

x


Närdistans med handledning – kvällstid

Kurser


V 33


V 40


V 48


V 2

V 10

V 15


Engelska 5

x

x

x

x

x

x

Engelska 6

x

x

x

x

x

x

Engelska 7

x

x

x

xHistoria 1a1

x

x


x


x

Historia 1a2

x

x


x


x

Historia 1b

x

x


x


x

Historia 2a

x


Matematik 1a, b, c

x

x

x

x

x

x

Matematik 2a, b, c

x

x

x

x

x

x

Matematik 3b, c

x

x

x

x

x

x

Matematik 4


x

x

x

x

x

Matematik 5

x

x

x

x

x

x

Religionskunskap 1x
Religionskunskap 2Samhällskunskap 1a1

x

x

x


x


Samhällskunskap 1a2

x

x

x


x


Samhällskunskap 1b

x

x

x


x


Kontakt

Tilda Håkansson

Studie o yrkesvägledare
Telefon: 0383-976 51, 072-144 00 79
tilda.hakansson@vetlanda.se

Anna Aronsson

Studie o yrkesvägledare
Telefon: 0383-976 52, 072-144 00 84
Anna.Aronsson@vetlanda.se