Lyssna
Dela
Kontakt

När startar de olika gymnasiekurserna?

Här ser du utbudet av gymnasiekurser hösten 2019 och våren 2020. Kurserna startar vid tillräckligt antal sökande.

Du kan bara ansöka till den period som ligger närmast i tid.

Lärarledda lektioner, 15-veckorsperioder

Kurser

Vecka 32

Vecka 47

Vecka 10

Affärsjuridik

x

x


Biologi 1x

Biologi 2

xDatorkunskap

x


x

Engelska 5

x

x

x

Engelska 6

x

x

x

Fysik 1a

x

x

x

Fysik 2


x


Företagsekonomi 1

x

x


Företagsekonomi 2

x

x


Geografi 1

xHistoria 1a1

x

x

x

Historia 1a2

x

x

x

Historia 1b

x

x

x

Kemi 1

x


x

Kemi 2


x


Marknadsföring

x

x


Matematik 1a, b, c

x

x

x

Matematik 2a, b, c

x

x

x

Matematik 3b, c

x

x

x

Matematik 4

x

x

x

Naturkunskap 1a1x

Naturkunskap 1a2x

Naturkunskap 1bx

Naturkunskap 2


x


Personaladministration

x

x


Personlig försäljning 1

x

x


Privatjuridik

x

x


Redovisning 2

x

x


Religionskunskap 1


x


Religionskunskap 2x

Samhällskunskap 1a1


x

x

Samhällskunskap 1a2

x

x

x

Samhällskunskap 1b

x

x

x

Svenska som andraspråk 1

x

x

x

Svenska som andraspråk 2

x


x

Närdistans med handledning – kvällstid

Kurser


V 32


V 39


V 47


V 2

V 10

V 15


Engelska 5

x

x

x

x

x

x

Engelska 6

x

x

x

x

x

x

Engelska 7

x

x

x

xHistoria 1a1

x

x


x


x

Historia 1a2

x

x


x


x

Historia 1b

x

x


x


x

Historia 2a

x


Matematik 1a, b, c

x

x

x

x

x

x

Matematik 2a, b, c

x

x

x

x

x

x

Matematik 3b, c

x

x

x

x

x

x

Matematik 4

x

x

x

x

x

x

Matematik 5

x

x

x

x

x

x

Religionskunskap 1x
Religionskunskap 2

x


Samhällskunskap 1a1

x

x

x


x


Samhällskunskap 1a2

x

x

x


x


Samhällskunskap 1b

x

x

x


x


Kontakt

Tilda Håkansson

Studie o yrkesvägledare
Telefon: 0383-976 51, 072-144 00 79
tilda.hakansson@vetlanda.se

Anna Aronsson

Studie o yrkesvägledare
Telefon: 0383-976 52, 072-144 00 84
Anna.Aronsson@vetlanda.se

Linda Serrander

Studie o yrkesvägledare
linda.serrander@vetlanda.se