Lyssna
Dela
Kontakt
YHloggo

Trähusprojektör

Hur får du ett drömhus att stå stadigt år efter år och rymma allt det som både kund, arkitekt och verkligheten vill få in mellan väggarna? Det går - men det krävs kunskap om både drömmar, ritningar, produktion, material och modern teknik.

Yrkeshögskoleutbildningen Trähusprojektör är utformad i nära samarbete med trähusbranschen och är därför skräddarsydd för att tillgodose branschens behov av kompetenta kvinnor och män. Det finns ett stort intresse från den lokala arbetsmarknaden för de nya trähusprojektörerna.

Du lär dig:

  • de viktiga principerna för konstruktion/projektering och produktion av trähus i upp till och med två våningar
  • vilka ritningar som är nödvändiga i de olika faserna kring byggande och hur du skapar dem
  • vilka lagar och regler som styr byggande i Sverige
  • arbete med materialspecifikationer
  • 2d- och 3d CAD

I yrkeslivet använder du olika CAD-program. Under hela utbildningstiden får du låna en bärbar dator med rätt programvaror och du har tillgång till skolans lokaler dygnet runt. Detta ger dig stora möjligheter till praktisk övning.

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 16maj

Länk till yh-antagning.se>> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nästa utbildningsstart

Utbildningen startar 23 augusti 2021.

Har du frågor om utbildningen, tveka inte att kontakta utbildningsledaren Sandra Gustafsson.

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 16maj

Länk till ansökan på yh-antagning.se>> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kursplan

Klicka på länken nedan för att läsa hela kursplanen.

Kursplanen som pdf Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Fakta om utbildningen Trähusprojektör

300 yrkeshögskolepoäng = 1,5 års heltidsstudier.

Examensbenämning trähusprojektör.

Utbildningen följer ett unikt koncept där du arbetar med CAD och dator varje dag och successivt lär dig förstå allt kring hur det går till att projektera och konstruera trähus i upp till och med två våningar.

De lärarledda studierna bedrivs på plats i Vetlanda, men delkursen Lärande i arbete (LIA) görs på ett företag på valfri ort.

Behörighetskrav

Behörig att antas till utbildningen är den som

  • avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
    har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
  • är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
  • genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ska ha de kunskaper i svenska som behövs.

Observera att den grundläggande behörigheten inom yrkeshögksolan skiljer sig från högskolans. 

På Yrkeshögskolans hemsida kan du läsa mer om behörighetsregler, antagningskrav m.m.

Yrkeshögskolans hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så här sker antagningen till utbildningen

När ansökningstiden har gått ut sker antagningen till utbildningen genom att de sökande gör ett särskilt prov.

Alla behöriga sökande kallas till en obligatorisk antagningsträff på Vetlanda Lärcentrum. Under träffen ges information om Vetlanda Lärcentrum och sökt utbildning. Dessutom genomförs det särskilda provet som består av en skriftlig del och en muntlig intervju.

Provet avgör sedan vilka som antas till utbildningen. Övriga erbjuds en reservplats.

Vetlanda Lärcentrum kontaktar samtliga sökande med ett positivt eller negativt antagningsbesked.

Ledningsgrupp

Följande företag/organisationer har varit med och tagit fram innehåll och mål, samt har platser under LIA-perioderna. Därutöver kan du göra din LIA på många olika andra företag.

Anebyhusgruppen AB Länk till annan webbplats.

Hjältevadshus AB Länk till annan webbplats.

Moelven Länk till annan webbplats.

Myresjöhus AB Länk till annan webbplats.

Trivselhus AB Länk till annan webbplats.

Vallsjöhus Länk till annan webbplats.

Branschens rekryteringsbehov

Under hösten 2020 genomförde Vetlanda Lärcentrum en enkätundersökning om, bland annat, vilket rekryteringsbehov trähusföretagen har av kompetensen Trähusprojektör.

Läs rapporten här Pdf, 122.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Sandra Gustafsson

Utbildningsledare
Telefon: 0383-577 42, 072-505 77 42
sandra.gustafsson@vetlanda.se